Още за актвите и пасивите

Робърт Т. Кийосаки, Шарън Л. Лехтър

Откъс от глава 16, Урок по инвестиране14, от книгата «Наръчник по инвестиране»

 

Умелият инвеститор би трябвало да може да разчита различни финансови документи. В центъра на всички документи стоят отчетът за приходите и балансът:


Отчет за приходите и баланс

Аз не съм счетоводител, но съм се обучавал на няколко курса по счетоводство. По време на тези курсове ми направи впечатление, че водещият се съсредоточава върху един от тези документи, но не и върху връзката между двата документа. С други думи лекторът никога не обясняваше защо единият документ е важен за другия.

Богатият татко ни научи, че връзката между отчета за приходите и баланса е всичко. Той питаше:

-  Как би могъл човек да разбере единия без другия? Или:

- Как можеш да кажеш кое е всъщност актив или пасив без колонките за разходите и за приходите?
И продължаваше:

- Едно нещо не става актив, само защото е поставено в колонката с активи.
Обърнете внимание на това изказване; то е изключително важно. Ето какво казваше богатият татко по този повод:
-  Причината за финансовите несполуки на повечето хора е имено тази: те купуват пасиви, а ги поставят в колонката с активите.
Ако сте разбрали Закона на Грешам, ще ви стане ясно защо едно предимно невинно недоглеждане може да изпълни целия ви живот с финансова борба вместо с финансова свобода.

-  Ако искате да бъдете богати и това положение да се запази поколения след вас -  твърдеше също така богатият татко, - и вие, и любимите ви хора трябва да знаят каква е разликата между актив и пасив. Наложително е да различавате стойностните неща от нещата без стойност.

След издаването на “Богат татко, беден татко’ получих множество запитвания от рода на:

-  Нима той казва, че не трябва да си купуваме къща?
Отговорът на този въпрос е:

- Не, той не е казвал да не си купувате къща.
Богатият татко само акцентираше върху важността на финансовата грамотност. Той обясняваше:

- Не наричайте пасива актив, дори това да е вашата къща.
Най-често задаваният въпрос е:

- Ако си изплатя заема за жилището, то ще се превърне ли в актив?
В повечето случаи отговорът е:

- Не. Фактът, че не дължите нищо за дома си, не го превръща непременно в актив.
Причината за този отговор може да бъде намерена в термина „потоци пари”. В случая с повечето жилища дори да не дължите заем за тях пак се плащат данъци и различни разходи. В действителност вие никога не притежавате истински недвижимите си имоти. Недвижимото имущество винаги ще принадлежи на правителството Названието за недвижимо имущество на английски идва от “кралски” на испански. Някога имотите са принадлежали на краля. Днес принадлежат на правителството. Ако съмнявате в това, просто престанете да си плащате данъка върху имота и не след дълго ще откриете кой го притежава действително, независимо дали заемът за неговата покупка е изплатен или не е изплатен. Сертификатите за запазено право върху чуждо имущество са резултат именно от неплащането на данък върху имота. В „Богат татко, беден татко’ пиша за високите лихви, които получават инвеститорите от подобни сертификати. По този начин правителството всъщност ни казва: „Вие може и да контролирате недвижимите си имоти, но те ще бъдат винаги собственост на правителството”

Богатият татко беше голям привърженик на притежанието на собствен дом. Според него покупката на дом бе сигурно място за парите на човек, но не непременно актив. След като се сдоби с достатъчно реални активи, той си купи голяма, красива къща. Тези активи генерираха притока на пари, необходим за покупката на красивия му дом. Той просто искаше да разясни, че човек не трябва да нарича пасивите си активи или да купува пасиви с мисълта, че се сдобива с активи. Според него това бе една от най-Големите грешки, които може да допусне човек.

- Ако нещо е пасив - казваше той, - най-добре го наричайте пасив и не го изпускайте от поглед.


ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИЧКИ СА “ПОТОЦИ ПАРИ”


Според богатия татко най-важните думи в бизнеса и инвестирането бяха “потоци пари”. Той обясняваше:
— Така, както рибарят трябва да следи приливите и отливите, бизнесменът и инвеститорът трябва да си дават ясна сметка за недоловимите промени в потока на парите. Хората и компаниите имат финансови проблеми, защото не контролират потока на парите.


ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ ЗА ДЕЦА


Богатият татко официално може и да нямаше добро образование, но никой не можеше като него да опростява и най-сложните теми така, че да станат разбираеми за едно деветгодишно дете, защото точно толкова голям бях, когато започна да ми обяснява тези неща. И трябва да призная, че не съм отишъл кой знае колко по-напред от простите скици, които ми рисуваше богатият татко. Но именно неговите простички обяснения ми дадоха възможност да разбирам по-добре парите и тяхното движение и ме поведоха към финансово подсигурения живот.

Днес трудната работа вършат моите счетоводители, а аз продължавам да се ръководя от простите диаграми на богатия татко. И ако разберете следващите схеми, шансовете ви да забогатеете нарастват. Оставете техническото счетоводство на счетоводителите, които са обучени да се справят с тази важна работа. Вашата задача е да поемете контрола над вашите финансови цифри и да ги ръководите така, че да увеличават богатството ви.

ОСНОВАТА НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА БОГАТИЯ ТАТКО


Урок по финансова грамотност №1: Именно посоката на потока на парите показва дали нещо в дадения момент е актив или пасив. С други думи, дори вашият брокер на недвижимо имущество да нарича дома ви актив, това все още не го прави такъв.

 

Ето посоката на движение на парите за актива. Определението на богатия татко за актив е: “Активът слага пари в джоба ви”.

Актив

А ето как се движат парите при един пасив. Определението за пасив на богатия татко е: “Пасивът вади пари от джоба ви.”

Пасив

ТОЧКАТА НА ОБЪРКВАНЕ

 

Ето какво обясняваше богатият татко:

- Объркването настъпва защото възприетият начин за осчетоводяване дава възможност да поставяме и активи, и пасиви в колонката на активите.

След това начертаваше схемата и добавяше:
— Ето защо е объркващо. На тази диаграма е представена къща на стойност 100 000 $, за която човекът е платил 20 000 $ и е взел заем за 80 000 $. Как ще разбереш дали тази къща е пасив или актив? Фактът, че е записана в колонката с активи, прави ли въпросната къща актив?

Актив ли е къщата?

Отговорът, разбира се, е “Не”. Истинският отговор е:

- Трябва да направиш справка с отчета за приходите, за да разбереш дали е актив или пасив.

 

След това богатият татко нарисува следната диаграма и рече:

- Тази къща е пасив. Става ясно, че е пасив, тъй като всичко, свързано с нея, е записано в колонката за разходите; затова пък в колонката с приходите няма нищо.

 

Къща пасив

 

КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ ПАСИВА В АКТИВ


След това богатият татко ДОБАВИ към диаграмата „приходи от наем” и „чисти приходи от наем”.

- Тази промяна във финансовия отчет превърна къщата от пасив в актив.

 

Къща актив

 

След това богатият татко добавяше конкретни цифри, за да ми помогне да разбера още по-добре тази идея.
- Да речем, че всички разходи около тази къща възлизат на 1 000 $. Това изключва изплащането на заема, застраховката, тока, водата и поддръжката. В нея живее наемател, плащащ по 1 200 $ на месец. Чистите ти приходи от наема при това положение възлизат на 200 $, а къщата се превръща в актив, тъй като сега вече от нея получаваш пари - 200 $ на месец. Ако разходите ти останат същите, но получаваш само 800 $ месечно от наема, тогава ще губиш по 200 $ на месец и имотът ти ще се превърне в пасив. Следователно дори да носи приходи от наем, Даден имот може да бъде пасив, а не актив. Често чувам да казват: “Но ако го продам за повече, отколкото съм го купил, ще стане актив.” да, тава ще бъде вярно, но само когато събитието се осъществи в даден момент в бъдеще. И, обратно на разпространеното схващане, цената на недвижимото имущество от време на време пада. Така че поговорката “Пилците се броят наесен” е напълно актуална и във финансово отношение.

 
  
{START_COUNTER}