Какъв е проблемът?

 Център за Финансово Образование

За да изкарате прехраната си, трябва да работите.

Но за да забогатеете, трябва да измислите нещо друго.

Алфонс Кар

 

Преди няколко години сред новоиздадените книги се появи книгата на Робърт Кийосаки «Богат татко. Беден татко». На тези от вас, които още не са прочели тази и другите книги от поредицата «Уроците на Богатия татко», ви препоръчвам задължително да ги прочетете – това, може би е най-доброто от популярната литература за бизнес и инвестиции. Книгите са написани просто и в увлекателна форма, на места разказът се води от името на едно деветгодишно момче, което получава първите си уроци на живота в света на богатите хора.

 

Сред моите познати има десетки хора, които прочетоха тези книги и с възторг споделяха впечатленията си от тях. За съжаление, нещата не отиваха по-далеч от възторженото отношение. На въпрос «Какво ви пречи да използвате тези идеи?» получавах отговори от сорта «Всичко е ясно… Но как точно…?»

 

Идеите на Робърт Кийосаки не предизвикват възражения, но между идеите и тяхната реализация възниква пропастта на неразбирането за това, какво да се прави, неувереността в своите сили, непознаване на основите на финансовата грамотност.

 

Така възникна идеята за курса «Управление на личните финанси» - за да запълни тези пропуски, да научи на управление на личните финанси и печелене на пари чрез инвестиране в нашите реални условия.

 

Защо е необходим този курс

 

Предлаганият на вашето внимание курс преследва две цели – главна и второстепенна.

 

Второстепенната цел на този курс – забележимо увеличаване на количеството пари, които текат към вашия джоб. Като минимум, да създаде допълнителни финансови потоци, течащи към вас. Като максимум, да превърне този финансов поток в достатъчен за изпълнение на вашите желания.

 

Междинната цел на този път – достигане на финансовата независимост, при която вашите текущи разходи без проблем се посрещат от инвестиционните доходи и отпада нуждата да работите за някой друг.

 

Но главната цел на курса – това дори не е увеличаването на парите във вашия джоб. Главната цел на курса – да придобиете необходимите навици, да научите как се прави това.

 

Когато сте се учили да карате колело, може би една от вашите цели е била да стигнете от дома си да магазина. Но сте се учили да карате колело не за да стигате от дома до магазина, вие сте се учили за да можете всеки един момент да се качите на колелото и отидете там, където ви трябва.

 

Парите са инструмент, както и колелото. Научете се да го управлявате – и вие ще можете без проблем да отидете където си пожелаете. 

 

Помнете за това по време на изучаването на курса. Радвайки се на финансовите си успехи и огорчавайки се от финансовите си несполуки, не забравяйте за главната цел: вие се учите. Парите в портмонето ви ще стават повече в резултат на сполучливите операции и ще намаляват след несполучливите, но придобитият опит при всички положения ще остава с вас. И всяка крачка – сполучлива или не – води до натрупване на опит и приближава вашата цел.

 

 Уводна лекция от курса "Управление на личните финанси"
{START_COUNTER}