Как да изберете брокер?

Кирил Гарчев, дилър Финансови пазари, СТС Финанс

 

Инвестирането или спекулациите на глобалните финансови пазари никога преди не са били по-достъпни за дребните играчи, а брокерите, предлагащи онлайн търговия, се умножиха многократно през последните години, което направи конкуренцията в сектора изключително голяма. Това даде възможност и на най-дребните инвеститори с ограничени финансови възможности да спекулират с широкото разнообразие от финансови инструменти. Как обаче да се ориентирате кой е най-подходящ за вас? Зависи най-вече от вашите лични характеристики и целите, които си поставяте, тъй като качеството на предлаганата услуга може да окаже решаващо влияние върху резултатите на инвеститора/спекуланта.

 

Един от първите въпроси, които трябва да си зададе всеки, е за вида на активите, в които ще влага капитала си, тъй като малко от онлайн брокерите предлагат достъп до цялото разнообразие от финансови инструменти и обикновено са специализирани в определена област. Това предполага по-високо качество на сервиза в конкретната ниша, но известна част от институциите, съответно софтуерните решения за търговия, са на отлично ниво и включват пълния набор от услуги. Съвременният финансов свят дава възможност за спекулации както с борсово търгуеми активи, така и с OTC инструменти, към които спадат маржин продуктите във валута. В зависимост от индивидуалните предпочитания, цели и познания на инвеститора в определена област трябва да бъде взето решението за избора на брокер. Добрият сервиз за акции например може да не отговаря на подобно качество при дериватите като фючърси и опции или ETFs. Но един наистина добър сервиз и като цяло брокерска услуга може да бъде разпозната именно по предлагания достъп до водещите финансови центрове през единна търговска сметка и терминал в допълнение към възможността да се търгува както с традиционните инструменти, така и с някои по-екзотични /ETFs, bonds - облигации, mutual funds - взаимни фондове и FX продукти/.

 

Следващият важен казус за решаване е обемът на капитала, който ще инвестирате, тъй като почти всички брокери имат дефинирани минимуми не само за откриване на сметка, но много от тях иизискват и минимуми за отделните позиции. В зависимост от възможностите на клиента трябва да бъде направен известен компромис между качеството на сервиза и достъпа до услугата. Конкуренцията обаче, особено в сектора на retail пазара, допринесе за сериозното подобряване на услугите и за дребните инвеститори. Така през последните години те се доближиха до повечето от характеристиките на институционалния пазар.

 

Така изборът на брокер стига до етапа на сравнение между комисионите и разходите. Тук конкретиката е много разнообразна и включва спред и комисиони по сделките, допълнителни разноски по телефонен дилинг, разходи за поддържане на софтуер, пазарна информация и т. н. Но сравнението единствено на абсолютните им стойности няма да даде необходимата информация на инвеститора, тъй като разноските, свързани с търговията, трябва да бъдат съпоставени с качеството на сервиза и допълнителните услуги, които се предлагат на клиентите като 24-часов дилинг и поддръжка, research продукти, мобилен трейдинг, трансфер на фондовете, демо сметки и много други. Ако конкретизираме за FX продуктите, списъкът може да бъде удължен и със следните ключови характеристики: спред, гарантираното изпълнение на ордери при всякакви пазарни условия, третирането на чакащи поръчки, предлагането на „OCO” и „trailing” поръчки, използвания маржин/ливъридж, суапирането на позиции и т. н. При избора на брокер трябва да вземете предвид комплексните характеристики на брокера и най-добре потърсете информация от клиентите, които вече са търгували през брокера. Репутацията на институцията обединява всичко това и трябва да бъде проучена добре. Крайното решение би требвало да направите въз основа на индивидуалните си цели и възможности, тъй като идеалният брокер за един може да се окаже напълно неподходящ за друг и да повлияе негативно върху бизнеса, наречен трейдинг.

 

 Източник: http://www.pik-bg.com

 

{START_COUNTER}