Рентиер?! Не бързайте да негодувате...

 Център за Финансово Образование

 

При грамотно управление, вашите пари могат да правят пари самостоятелно, с минимални загуби на време от ваша страна. Вие пък през това време може да пътувате из целия свят, да си гледате децата, или да се занимавате с благотворителност – с няколко думи да правите това, което искате, а не това, което ви се налага за да изкарате прехраната си.

 

Точно така живеят рентиерите.

 

«Рентиер» (Rentier – от френски или немски Rente - рента) – лице, чийто основен доход идва от капитали, ценни книжа или недвижими имоти.  

Рентиерът има свободни пари, които той инвестира – съхранява и умножава. Начините за такова съхранение и умножение са много.

Ето някои основни начини:

 

  • Да дадеш на някого кредит срещу лихва
  • Да депозираш пари в банка
  • Да купиш ценни книжа, които носят доход или цената на които расте
  • Да купиш и дадеш под наем недвижим имот или оборудване
  • Да станеш съсобственик на бизнес и да получаваш част от печалбата му
  • Да закупиш авторски права и да продаваш правото за използването им

 

Обърнете внимание, че за да печелиш пари по изброените горе начини почти не се налага да губиш личното си време. Получаваният доход престава да бъде ограничен от времето, което изразходваш за неговото придобиване.

 

И по-важното е, че като ставате рентиер, вие придобивате финансовата свобода. На вас повече не ви се налага да работите за шефа, нито дори за вашите клиенти. На вас просто не ви е нужно да работите.

 

Какво ви трябва за да го постигнете? Мислите ли, че ви трябват много пари? Може би ще се учудите, но това не е най-важното.

 

– С мен винаги става така, – каза с блеснали очи Бендер,

–         налага ми се да подхващам работа за милиони при чувствителен

недостиг на парични знаци. Целият ми капитал, основен,

оборотен и запасен възлиза на пет рубли.

Иля Илф, Евгений Петров,

«Златният телец»

 

 Уводна лекция от курса "Управление на личните финанси"
{START_COUNTER}